Sociale media in het licht van Gods Koninkrijk

Waarin investeer jij meer tijd: in het onderhouden van contacten met allerlei jongeren (bekend of onbekend) of in het zoeken naar je Schepper?

Tijdens deze interactieve lezing/workshop komen de volgende vragen aan de orde:

  1. Hoe gebruik ik de sociale media?
  2. Waarom gebruik ik de sociale media?
  3. Hoeveel tijd besteed ik aan sociale media?

We ontdekken dat het verschil uitmaakt hoe we met sociale media omgaan. Daarnaast worden tips gegeven om zelf om een goede manier om te kunnen gaan met internet en sociale media.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|