Bijbellezen: waarom en hoe?

bijbellezen

Tijdens deze lezing/workshop gaan we met elkaar op interactieve wijze in gesprek over 'Bijbellezen'.

We staan eerst stil bij de Bijbel zelf. Van Wie en waarom hebben we de Bijbel ontvangen? Waarom zou je Bijbellezen? Daarbij luisteren we naar wat de Heere Zelf in Zijn Woord zegt, maar ook naar de belijdenisgeschriften en wat enkele oudvaders erover zeggen.

Het is niet gezegd dat Bijbellezen altijd makkelijk is. Je kunt tegen verschillende moeilijkheden aanlopen. Ook daar staan we bij stil.

Vervolgens maken we het praktisch door verschillende Bijbelstudiemethoden uit te leggen, waarna we de Bijbel open doen en in groepen Bijbelstudie doen. Zo krijgen de deelnemers van deze workshop praktische tips om zelf bij het Bijbellezen in de praktijk te brengen.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|