Een ontmoeting met Jezus

Lezing over het ontmoeten van Jezus Christus

een ontmoeting met Jezus

Heb je wel eens iemand ontmoet waarvan je zegt: als anderen dat eens wisten...? In deze lezing hoor je hoe verschillende mensen uit de Bijbel Jezus Christus ontmoetten en wat dat met hen deed. Ze hadden een privé-ontmoeting met de Heiland.

Tijdens deze lezing gaat de Bijbel ook echt open, want de ontmoeting met Jezus mag en moet wel opkomen vanuit het Woord.

Vervolgens kijken we naar de geestelijke lessen, die er uit de Bijbelgedeelten te halen zijn. De Heere gaat zo te werk als Hij een zondaar zalig maakt: Hij neemt ons onder vier ogen.

De lezing wordt aangevuld met voorbeelden van vandaag de dag en ook worden de lijnen doorgetrokken naar het leven van de jongere. Een praktische verwerking is mogelijk.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|