Gebed

gebedsuur

Wat is bidden? Op deze vraag kunnen veel antwoorden gegeven worden. Gebed wordt wel de ademtocht van de ziel genoemd.

Eenvoudig gezegd is bidden praten met God. Het volmaakte gebed kennen we in het Onze Vader. Onze gebeden mogen we bidden naar dat voorbeeld.

Tijdens de lezing komen allerlei Bijbelteksten over het gebed aan de orde. Ook wordt nagedacht over de opbouw en de inhoud van het gebed. Een praktische toepassing en verwerking rondom dit onderwerp zorgt ervoor dat deze lezing/workshop dichtbij komt.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|