Hoe word ik stil voor God?

Over stille tijd

stille tijd

Wanneer heb jij voor het laatst gebeden? Persoonlijk? En waarom? Waar bad je voor? Wat betekent stil worden voor het aangezicht van de Heere?

In deze lezing komen bovenstaande vragen aan de orde. We bidden veel; vouwen de handen en buigen het hoofd. Maar is dat ook niet vaak vorm?

Op heel praktische wijze worden twee deelthema’s uitgewerkt: "Stil worden voor de Heere" en "Luisteren naar Zijn stem."

Een op de doelgroep afgestemde verwerking met diverse verwerkingsvormen behoort tot de mogelijkheden.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|