Ik ben een God...

Kernbegrippen rondom zonde

Ik-ben-een-God-in-het-diepst-van-mijn-gedachten

Wat is zonde nu precies? In deze lezing/workshop gaan we daar dieper op in. Er wordt gekeken naar enkele kernbegrippen rondom zonde. Ook de vraag naar zondekennis komt aan de orde.

Maar ook wordt er gewezen op het Lam Gods Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Door Hem is er vergeving mogelijk, voor de grootste zondaar.

In deze lezing/workshop blijft het niet bij theorie maar komt de toepassing en praktijk ook aan bod. Met afwisselende verwerkingsvormen wordt de inhoud dichtbij de doelgroep gebracht.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|