Kind en geloof

kind en geloof

Wie is het kind? Vanuit de ontwikkelingspsychologie kunnen we wel wat antwoorden geven. Maar zulke antwoorden zijn er ook te vinden in de godsdienstpsychologie.

In deze lezing/workshop worden bovenstaande theorieën heel eenvoudig dichtbij gebracht. Om zo te ontdekken welke ontwikkelingen kinderen doormaken, ook op geloofsgebied.

Als we dat weten, kunnen we ook bedenken hoe we hier in de opvoeding en in de gemeente op in kunnen spelen. Door het kind dat aan te bieden waar het op zijn niveau aan toe is.

Aan de hand van herkenbare voorbeelden uit de praktijk wordt dit toegelicht. Vervolgens gaan we ook praktisch aan de slag met casussen uit onze eigen omgeving. Ook andere verwerkingsvormen zorgen ervoor dat de theorie niet in de lucht blijft hangen maar dienstbaar wordt.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|