Ontzondig mij!

Lessen uit psalm 51

ontzondig mij

Tijdens deze workshop staat psalm 51 centraal. Vanuit deze vierde boetpsalm behandelen we een aantal kernbegrippen rondom het thema 'zonde'. Psalm 51 is gemaakt door koning David, nadat hij verstrikt geraakt was in het net van de zonde en hier door de profeet Nathan, als boodschapper van God, op werd aangesproken.

Doel van de workshop is een duidelijker beeld krijgen van wat zonde is, het bijdragen aan een besef van eigen zondigheid en de gevolgen daarvan. Maar juist tegen die achtergrond blijkt ook Gods genade. Dankzij het bloed van Jezus Christus is er vergeving en vernieuwing mogelijk!

Verschillende verwerkingsvormen betrekken jongeren bij deze workshop zodat het onderwerp dicht bij hun eigen leven komt.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|