Vijandschap

Over de zondeval

zondeval

Tijdens deze workshop voor jongeren bestuderen we waar de zonde vandaan komt. Hiervoor moeten we terug naar het paradijs. In Genesis 3 wordt beschreven hoe de eerste mensen, Adam en Eva, van God afvallen en daardoor vijanden van Hem worden.

We zullen ontdekken wat zonde ten diepste betekent. Maar we zullen ook ontdekken dat God het er niet bij heeft laten zitten en de mensheid aan zichzelf overgegeven heeft. God belooft de Verlosser. Wat een genade: een nieuw begin is mogelijk!

Met vragen en verwerkingsvormen wordt dit onderwerp dichtbij de jongeren gebracht.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|