Wedergeboorte

De Heere Jezus zegt tegen Nicodemus dat hij wederom geboren moet worden. Maar wat betekent dat nu eigenlijk?

In deze lezing wordt op heldere wijze uiteen gezet wat de wedergeboorte is. Dit wordt gedaan aan de hand van het gesprek met Nicodemus. Aan de hand van de Dordtsche Leerregels wordt vervolgens uitgelegd wat er in de wedergeboorte gebeurt. Om ten slotte nog enkele Bijbelse kenmerken van de wedergeboorte te benoemen.

Bij deze lezing is een open bespreking mogelijk, maar ook kan een afwisselende verwerking afgestemd op de doelgroep aangeboden worden.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|