Dienen

Onder de categorie 'dienen' vallen alle diensten die gaan over het dienen van de ander in de breedste zin van het woord en het samen dienen binnen de gemeente.

|