De kerk in vuur en vlam

Lezing over gemeente-zijn aan de hand van 1 Korinthe 12

Vanuit 1 Korinthe 12 kijken we met elkaar naar het onderwijs over de Heilige Geest en Zijn werk. Dit is met de kernwoorden 'eenheid' en 'verschil' samen te vatten. De Heilige Geest geeft elke gelovige eigen genadegaven, maar met als doel dat ze elkaar en de gemeente op zullen bouwen. Er zijn twee valkuiken voor christenen: 1) Trots zijn op je gaven. 2) Denken dat je niets te bieden hebt.

Na deze korte Bijbelstudie kijken we naar de gemeente als lichaam van Christus. Vervolgens trekken we de lijnen door naar de plaatselijke gemeente. Wat zou de Heere Jezus over onze gemeente zeggen? We leggen de gemeente naast de brieven uit Openbaring 2 en 3.

Door concrete aanbevelingen te bedenken voor het komende seizoen, nodigt deze praktische avond ertoe uit om het gehoorde in praktijk te brengen.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|