Diaconaat – algemeen

Wat is diaconaat nu eigenlijk? Zijn hier alleen de diakenen bij betrokken, of is het een taak van de hele gemeente? En welke plaats kunnen jongeren hierin innemen?

In deze lezing/workshop wordt de theorie afgewisseld met gespreks- en verwerkingsvragen. Zo komen we er met elkaar achter wat de (Bijbelse) doelen van diaconaat zijn.

En er wordt uiteraard veel aandacht besteed aan de praktische uitwerking: hoe kan iedereen in de gemeente diaconaal betrokken zijn?

Deze toerustingsavond is zeer geschikt om het gesprek tussen diakenen en (de jongeren van) de gemeente op gang te brengen. Samen kan gezocht worden naar manieren om (de jongeren van) de gemeente te betrekken bij het diaconaat.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|