Generatiebruggen: jong en oud in de gemeente

Over jeugdcultuur, sociale media en gemeente-zijn

generatiebruggen

Wat houdt jongeren nu precies bezig? Hoe zou de kerk er over 20 jaar uitzien? Hoe geven we het gemeente-zijn met alle leeftijdsverschillen praktisch vorm?

In deze interactieve lezing staan we kort stil bij de jeugdcultuur. Om de jeugd te begrijpen is het belangrijk om te beseffen in welke tijd ze staan. Vervolgens kijken we naar de kenmerken van de oudere generatie, waarna we stilstaan bij de verbinding tussen beide generaties.

In groepjes bespreken we vervolgens, hoe u als verschillende generaties in uw plaatselijke gemeente onderling aansluiting kunt vinden en houden. En hoe u nu heel praktisch het gemeente-zijn vorm kunt gaan geven in uw gemeente?

Door concrete aanbevelingen te bedenken voor het komende seizoen, nodigt deze praktische avond ertoe uit om het gehoorde in praktijk te brengen.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|