Invulling van de crèche

Laat de kinderen tot Mij komen

Voorkant-Brochure-Creche

Het is mooi als jonge kinderen tijdens de eredienst goed opgevangen worden op de crèche. Maar het vraagt soms nogal wat van moeders en jongeren om de oppas in goede banen te leiden. Terwijl het voor kinderen van het grootste belang dat deze 'eerste kennismaking met de gemeente' een fijne, goede ervaring is.

Om met elkaar te zorgen voor een betere invulling van de crèche, of om deze invulling beter op elkaar af te stemmen, kan deze toerustingsavond in uw gemeente georganiseerd worden. Samen gaan de leidinggevenden aan de slag om na te denken over hoe de kleintjes van de gemeente liefdevol opgevangen kunnen worden. En hoe ook aan hen iets van het Evangelie meegegeven kan worden.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|