Kind in de gemeente

Kind_in_de_gemeente

Welke plek krijgen kinderen eigenlijk in het Evangelie en in de gemeente? Hoe gaan we met ze om? Wat is het Godsbeeld bij kinderen? En wat is de leefwereld en geloofsontwikkeling van kinderen? Misschien denken we er niet echt over na en vinden we het heel gewoon. Maar de doelstelling van dit product: ‘Kind in de gemeente’, vraagt weer even te worden als een kind. Door een kind in gedachten te nemen en denkbeeldig in het hoofd van een kind te kijken.

Het product is opgebouwd in een hoofdlezing en twee deelworkshops voor oudere en jongere kinderen. Het geheel kan als goede invulling dienen voor bijvoorbeeld een gemeenteavond.

Maar ook andere vormen zijn mogelijk. Binnen de hooflezing wordt ingegaan op de plaats van kinderen in het Evangelie, en vandaaruit hun plek in de gemeente. Verder volgen de sociale binding, het Godsbeeld, de geloofsontwikkeling en leefwereld van kinderen. Waar de lezing theoretisch insteekt, gaat de workshop in op de praktijk. Denk aan de functie en invulling van een voorbeeldfiguur, echt in contact komen, aanwezig zijn en onze gezamenlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van kinderen.Altijd al iets meer willen doen rondom kinderen binnen de gemeente? Maak een begin met deze bezinnende lezing en workshops over het kind in uw of jouw gemeente!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met wkok@lcj.nl.

|