Kinderen en jongeren in (het hart van) de gemeente

Wie en waar zijn onze kinderen en jongeren? Welke plaats neemt de gemeente in in het leven van de jongeren? En welke plek hebben de kinderen en jongeren in de gemeente?

Vragen die centraal staan tijdens deze toerustingsavond. Vragen die om een antwoord vragen van jong en oud in de gemeente. Aan ouderen vragen we hoe ze er voor de kinderen en jongeren kunnen en willen zijn. Aan jongeren de vraag welke plaats zij innemen in de gemeente. Samen gemeente zijn, tot eer van onze Heere Jezus Christus.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|