Twee werelden – jongeren en hun leefwereld

twee werelden

Onze jongeren staan op het snijvlak van twee werelden. Misschien hinkend op twee gedachten? God wat, de duivel wat. Niet te serieus, maar ook niet zonder vragen. Niet te netjes, maar ook niet echt stoer. Niet te werelds, maar ook niet al te gelovig. Te vroom voor de wereld, te slecht voor de kerk? In de wereld een christen, in de kerk te werelds...?

Jongeren leven op het snijvlak van twee werelden. Twee werelden met elk hun eigen vorm, en elk hun eigen inhoud. Jongeren, geboren om te leven, gevallen om te sterven.

In deze lezing/workshop ziet u iets van de leefwereld van onze jongeren. U krijgt wat mee van de vragen waarvoor ze staan. Tegelijk wordt u ook uitgedaagd om deze jongeren te bereiken. Om een stukje met hen mee te lopen. Om hun gids te zijn. U ontvangt praktische handvatten om hierover met hen in gesprek te gaan.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|