Een goed gevoel, of een goed geweten?

Over gewetensvorming

goed geweten

Gewetensvorming is een lastig thema, maar voor onze kinderen heel belangrijk. Ontdek tijdens deze lezing/workshop wat de Bijbel ons leert over het geweten en hoe we deze theorie in de praktijk kunnen brengen.

In de lezing wordt ingegaan op de psychologische kant van de gewetensvorming bij kinderen. Wat kan een kind op welke leeftijd begrijpen en wat is belangrijk om als opvoeder te weten? Vervolgens wordt er gekeken naar uw rol als ouder of opvoeder. Hoe helpt u mee om het geweten van het kind te vormen? Thuis, of ook op zondagsschool of club.

De theorie wordt dichtbij gebracht door voorbeelden uit de praktijk. En met afwisselende verwerkingsvormen kunt u, zowel tijdens de avond als daarna, aan de slag!

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|