Geloofwaardig opvoeden

Opvoeden vanuit je hart

geloofwaardig opvoeden

Hoe brengen we de jeugd van de gemeente aan de voeten van de Heere Jezus? Dat is niet alleen een vraag voor ouders, maar voor de hele gemeente.

Tijdens deze lezing komen de volgende thema’s aan bod:

Wat betekent het dat onze kinderen gedoopt zijn? Wat vraagt dat van ons als gemeentelid? Hoe brengen we kinderen aan de voeten van de Heere Jezus, leerhouding? Een praktische toepassing: hoe geven we dat vorm in bijvoorbeeld de huisgodsdienst? Dit kan trouwens ook breder getrokken worden naar bijvoorbeeld het jeugdwerk.

Het is mogelijk om na de lezing in groepen uiteen te gaan, gedifferentieerd naar de leeftijden -12, -16 en +16, om met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van casussen en stellingen.

Deze praktische avond nodigt er toe uit om het gehoorde in praktijk te brengen. Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|