Het doel van de opvoeding

Hoe breng je verbondskinderen groot?

doel van de opvoeding 1

Het is goed om een cursusavond over opvoedingsondersteuning bij het begin te beginnen. En dat doen we door na te denken over onze opvoedingsdoelen. Wat hoopt u als ouder te ‘bereiken’ met de opvoeding van uw kind(eren)?

Nadat gekeken is naar onze doelen met de opvoeding, onderzoeken we wat de bedoeling van de Heere met de levens van onze kinderen is. Onze kinderen zijn gedoopt, wat betekent dat voor hun leven? En wat heeft dat te zeggen voor onze opvoeding?

Deze en andere vragen staan centraal tijdens deze toerustingsavond. Steeds wordt de theorie afgewisseld met praktische vragen en verwerkingsvormen. Om zo als ouders samen na te denken en ervaringen uit te wisselen over de opvoeding.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|