Man/vrouw naar Gods hart

Workshop over een vrouw of man naar Gods hart zijn: wat betekent dit?

man-vrouw naar Gods hart

Op het (christelijk) huwelijk komt heel wat af. Het is belangrijk om als echtpaar (ouders, gemeente, …) na te denken over de vraag: wie ben ik binnen mijn huwelijk? Hoe kan ik een vrouw of man naar Gods hart worden? Wat betekent dat?

In deze workshop wordt het thema aan de hand van de volgende tien punten behandeld:

  1. Bijbellezen als echtpaar/gezin
  2. Bidden met de Bijbel in de hand
  3. Omgaan met Gods beloften
  4. Preek bespreken
  5. Vragen beantwoorden vanuit de Bijbel
  6. Vertel wat je zelf leert
  7. Stimuleer stille tijd
  8. Spreek met uw man/vrouw (en kinderen) over God
  9. Spreek met God over uw man/vrouw (en kinderen)
  10. Zingen met de Bijbel in de hand

Ook worden er korte filmstukjes uit een interview en lezing vertoond om het onderwerp dichtbij te brengen.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|