Bruggen bouwen en bezoeken

Over het overbruggen van de generatiekloof en het bezoeken van de ander in zijn eigenheid.

Bruggen bouwen

Wat kenmerkt de huidige generatie jongeren? En welke kenmerken hebben de generaties ouders en ouderen in de gemeente? Wat zijn sterke punten van al die generaties en waar liggen valkuilen?

Op deze vragen komt een antwoord tijdens deze lezing/workshop. Maar daar blijft het niet bij. Er wordt ook gekeken naar manieren en mogelijkheden om de kloof tussen de generaties te overbruggen. En uiteraard is het aan u/jou om deze theorie ook in de praktijk te brengen. Tijdens de verwerking, maar natuurlijk ook daarna in de eigen omgeving!

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|