Huisbezoek

Over huisbezoek bij jongeren

Hoe geef je nu specifiek jongeren aandacht tijdens het huisbezoek? Hoe vraag je bij jongeren naar hun persoonlijk geloofsleven? Hoe leer je dat op waarde te schatten en daar op een juiste manier op te reageren en leiding aan te geven?

Ambtsdragers krijgen praktische handvaten die ze in kunnen zetten bij huisbezoek met specifieke aandacht voor jongeren.

De lezing/workshop is een combinatie van theoretische kennisoverdracht enerzijds en praktische opdrachten anderzijds. We gaan aan de slag gaan en bedenken hoe we het geleerde in de praktijk brengen. Dit wordt aan het einde van de workshop weer teruggekoppeld, zodat we ook van elkaar leren.

Deze lezing/workshop kan los gegeven worden. Het kan ook een onderdeel vormen van een toerustingsdag voor ambtsdragers met daarin een lezing en twee workshops: bovengenoemde en een workshop over gesprekstechnieken.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|