Ik kies bewust

Keuzes maken in Bijbels licht

Aan het eind van zijn leven houdt Mozes het volk Israël twee keuzes voor: kies het goede en leef, of kies voor het kwade en daarmee voor de dood. Dat lijkt een makkelijke keuze, maar is dat ook zo?

Dit Bijbelgedeelte wijst ons de weg als het gaat om het verantwoord maken van keuzes. Geen gemakkelijke weg, maar wel de beste weg.

Door tijdens deze lezing/workshop met Bijbelstudiemethoden en afwisselende verwerkingsvormen aan de slag te gaan, komt iedereen de antwoorden tegen die hem of haar passen.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|