Leidinggeven - algemeen

leiderschap

Niet iedereen is het gewend om voor een groep te staan. Leidinggeven aan jongeren kan je leren! Tijdens de interactieve workshop Leidinggeven ga je met elkaar oefenen in het praktisch leidinggeven aan een groep.

Denk maar eens aan orde, didactiek, je houding en stemgebruik, je mimiek en je non verbale boodschap. De avond is uit te breiden tot een cursus op maat, waarbij van deelnemers naast een stukje kwetsbaarheid ook veel eigen inzet gevraagd wordt. Uiteindelijk leren we het meeste door te doen!

Deze workshop is heel praktijk gericht! Bedoeld voor de persoonlijke ontwikkeling van jou als leidinggevende en tegelijkertijd wordt de onderlinge band met andere leidinggevenden verstevigd.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|