Leidinggeven op zondagsschool en vereniging

Lezing over geestelijk leidinggeven op zondagsschool en vereniging

Hoe geschikt ben jij om leiding te geven aan de vereniging? Best een confronterende vraag. Toch is het goed om dit jezelf eens af te vragen. Je bent bereid om leiding te geven, dus je bezit een zekere motivatie. Welke kwaliteiten bezit je al of moet je ontwikkelen om dit werk te doen?

Voor het leidinggeven aan jongeren is geen recept aanwezig. De situaties zijn steeds verschillend en je zult je dus ook geregeld moeten afvragen wat de beste aanpak is.

In deze interactieve lezing/workshop worden lijnen uit de Bijbel getrokken. Door middel van vragen en stellingen wordt de theorie met de praktijk verbonden. Door concrete aanbevelingen te bedenken voor het komende seizoen, nodigt deze praktische avond ertoe uit om het gehoorde in praktijk te brengen.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|