Om het hart van alle jongeren

Relationeel gericht jeugdwerk

Het resultaat van het werken met jongeren is afhankelijk van de relatie die je met ze hebt!

Deze stelling komt tijdens de interactieve lezing/workshop ‘om het hart van jongeren’ naar voren, als we nadenken na over het belang van relationeel gericht jeugdwerk. Hoe zorgen we er nu voor dat we alle jongeren in beeld hebben? En hoe kom ik met een jongere in contact en hoe krijg ik een echt gesprek?

Door middel van vragen en stellingen wordt de theorie met de praktijk verbonden. Door concrete aanbevelingen te bedenken voor het komende seizoen, nodigt deze praktische avond ertoe uit om het gehoorde in praktijk te brengen.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|