Uitleg product ‘Handreiking’ (+16, -16, -12 en ZS)

Voor alle doelgroepen kinderen en jongeren is er Handreiking beschikbaar. Maar wat is Handreiking nu precies en hoe gebruik ik het?

Wat doe je met het werkboekje voor de jongeren, en welke delen zijn alleen voor de leiding bedoeld? En hoe kan ik de clubbijeenkomst het best voorbereiden? Welke hulpmiddelen biedt het LCJ daarvoor? En wat zijn de achterliggende gedachten bij het materiaal?

Deze en andere vragen over Handreiking kunnen beantwoord worden. Tegelijk gaan we ook zelf praktisch aan de slag om te ‘ervaren’ wat Handreiking is en hoe het werkt.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|