Vrucht van de Geest

Een Bijbels-theologische en praktische verwerking van de negenvoudige vrucht van de Geest

Op welke manier leg je eenvoudig de negenvoudige vrucht van de Geest aan kinderen uit?

Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid... het zijn zulke rijke en inhoudsvolle woorden maar wat betekenen ze in de taal van vandaag? En hoe kun je de inhoud van deze woorden aan het hart van kinderen leggen?

Deze vragen komen aan de orde tijdens deze lezing/workshop. Elk woord uit Galaten 5 vers 22 wordt eerst vanuit het geheel van de Bijbel uitgelegd.

Vervolgens worden er afwisselende creatieve verwerkingen gedaan, die ook bij kinderen gebruikt kunnen worden: we leren een lied aan, zien filmpjes met praktijkvoorbeelden, oefenen ons in geduld en ontdekken of we ons toe durven vertrouwen aan een ander.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u ook hierover toegerust worden? Neem dan contact op met Willem Kok.

|