Gesprekstechnieken

Hoe voer ik een goed gesprek?

Hoe begin je eigenlijk een gesprek met een jongere? Waar begin je? En zit die jongere daar eigenlijk wel op te wachten?

In deze interactieve workshop kijken we naar een aantal belangrijke gesprekstechnieken. Vervolgens hoe je nu spontaan zo’n gesprek kunt beginnen. En natuurlijk gaan we oefenen, want het is een work-shop!

Door middel van deze workshop wordt de theorie met de praktijk verbonden. Door met elkaar te oefenen, nodigt deze praktische workshop ertoe uit om het gehoorde in praktijk te brengen.

Deze workshop kan los gegeven worden. Het kan ook een onderdeel vormen van een toerustingsdag voor ambtsdragers met daarin een lezing en twee workshops: op huisbezoek bij jongeren en bovengenoemde.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|