Jongeren op het snijvlak van kerk en wereld

Onze jongeren lijken in twee werelden te leven. Een wereld van de kerk, van geloven en de zondag. En de wereld, waar ze zich de andere dagen van de week in bevinden. Een wereld van verschil…

Onze jongeren, die de jongeren van onze gemeente zijn:
- De volgers, die trouw zijn en volgen...
- De vragers, die kritisch zijn en moeilijke vragen stellen...
- De afhakers, die dreigen te verdwijnen...

Hebben we oog voor al deze jongeren, die op dat snijvlak van kerk en wereld staan?

In deze lezing komt verder aan de orde hoe we deze jongeren blijvend aandacht kunnen geven. In de hoop hen te behouden bij de kerk en hen te brengen bij het kruis.

In de praktische verwerking wordt gekeken hoe we er voor al deze jongeren in onze gemeente samen kunnen zijn.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|