Kind van de rekening

Over pastoraat aan kinderen van gescheiden ouders

kind van de rekening

Het is goed om ons te realiseren dat echtscheiding de deuren van de kerk niet voorbij gaat. Tegenwoordig kennen bijna alle gemeenten, jammer genoeg, wel scheidingskinderen. De gevolgen van een echtscheiding zijn voor kinderen groot. Maar hoe gaan we als ambtsdragers en gemeenteleden om met deze kinderen van de rekening?

In de lezing worden aan de hand van casussen de gevolgen van een echtscheiding voor een kind of jongere onder de aandacht gebracht. Vervolgens wordt bij elke casus gekeken naar wat we voor deze speciale doelgroep kunt betekenen. Want deze kinderen van de rekening hebben onze speciale zorg en aandacht nodig!

Tenslotte worden er in de lezing nog een aantal pastorale handvatten gegeven, om het pastoraat door ambtsdragers en gemeenteleden vorm te geven. De theorie wordt praktisch verwerkt aan de hand van diverse verwerkingsvormen.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|