Veilig kinder- en jeugdwerk

Veiligheid en liefdevolle betrokkenheid in de gemeente

De christelijke gemeente zou bij uitstek de plaats moeten zijn van veiligheid en liefdevolle betrokkenheid op elkaar. In de praktijk blijkt echter dat dit niet altijd het geval is. Misbruik gaat de deur van de kerk niet voorbij. Preventie is in elke gemeente nodig. De impact en schade is te groot om te wachten met een bezinning over dit thema totdat er een voorval bekend is.

Het LCJ team heeft een training gevolgd van Het Meldpunt misbruik in kerkelijke relaties. Dit meldpunt heeft in samenwerking met anderen een map met de naam ‘Veilig Jeugdwerk’ ontwikkelt en uitgegeven. Deze map bevat een stappenplan om plaatselijk met het thema aan de slag te gaan. In de webshop van het LCJ is deze map te bestellen.

Veilig kinder- en jeugdwerk is niet iets wat je kunt ‘maken’ als persoon. Het gaat om een bewustwordingsproces waar de hele gemeente bij betrokken is. Gezamenlijk draag je verantwoordelijkheid. Het LCJ wil gemeenten begeleiden en stimuleren in dit bewustwordingsproces. Het LCJ team kan verschillende doelgroepen in de gemeente toerusten om in de praktijk van het kinder- en jeugdwerk liefdevol betrokken te zijn met oog voor de veiligheid van iedereen. We werken graag vanuit casussen van allerlei praktijksituaties die in elke gemeente voorkomen.

Denk bijvoorbeeld bij het leidinggeven aan de crèche, kinderclub of zondagsschool eens aan situaties van verdrietige kinderen die troost nodig hebben; waar ligt voor jou als leidinggevende de grens? Of neem eens de jongere in gedachten die in een jolige bui jou als leidinggevende om de hals vliegt met een vriendschappelijke ‘hug’? In welke situaties is het verstandig om alert te zijn? Veiligheid en liefdevolle betrokkenheid horen samen op te gaan in het kinder- en jeugdwerk.

Het LCJ wil graag begeleiden in dit bewustwordingsproces. Neem contact op met het LCJ (wkok@lcj.nl) om de mogelijkheden eens te bespreken.

|