Enquête Kinderappel -12 2019

Jan Post - formeel

Investeer 5-7 minuten, om het Kinderappel nog meer aan jullie wensen te laten voldoen.

Beste leidinggevende,

Op 11 en 18 mei zijn we met heel veel kinderen, ouders en leidinggevenden bij elkaar (geweest) op het Kinderappel in Urk en Noordeloos. Fijn dat je er was!

Graag horen we weer je mening over het Kinderappel, deze feedback nemen we mee in de voorbereiding op het volgende Kinderappel. Wil je daarvoor de onderstaande 7 vragen beantwoorden?

Mede namens de commissie Kinderappel -12, heel hartelijk dank! We hopen je op het Kinderappel in 2020 weer te ontmoeten. Dit vindt plaats op D.V. 9 mei 2020 (Urk) en 16 mei 2020 (Noordeloos). Deze data kun je alvast noteren.

Jan Post 
Jeugdwerkadviseur


Evaluatieformulier KA-12


  • meerdere antwoorden mogelijk

  • 3. Geef per onderdeel aan wat je er van vond, licht eventueel toe.


  • Deze gegevens worden puur administratief gebruikt bij deze enquête, om een evt. herinnering gericht te kunnen sturen aan wie de enquête nog niet ingevuld heeft.

|