Uitleg bij het logo

LogoLCJcompleet 300p

Het logo van het LCJ is eigentijds en heeft een jeugdige, frisse uitstraling. Het is opgebouwd uit twee elementen: een beeldmerk en de naam, die voor de herkenbaarheid in tekst is weergegeven.

LogoLCJbeeldmerk 150p

In het beeldmerk komen verschillende aspecten naar voren die van betekenis zijn voor het LCJ , namelijk ‘jeugd', ‘brug' en ‘duif'. Het totale beeldmerk wordt gevormd door deze drie aspecten.

-

-

LogoLCJjeugd 150p

Jeugd
Het eerste beeld dat we zien is een jongere die zich midden in de maatschappij bevindt. Een jongere die zich staande moet houden in een maatschappij die sterk in ontwikkeling is en die helaas steeds verder seculariseert.

LogoLCJbrug 150p

Brug
Het tweede beeld dat te zien is in het logo, is een brug. Bij het beeld van een brug zijn allerlei associaties te bedenken:

  • Leidinggevenden gaan over de brug naar jongeren toe
  • Een brug slaan tussen een Bijbelgedeelte en de tijd waarin wij en onze jongeren leven
  • Wie op een brug staat, vangt snel wind; zonder beschutting heeft de wind van alle kanten vat op je
  • Er is een Brug gelegd tussen God en de mensen
LogoLCJduif 150p

Duif
Het derde beeld dat te zien is in het logo, is een duif. In de Bijbel staat de duif symbool voor de Heilige Geest. Het LCJ heeft de leiding van de Heilige Geest nodig om jongeren te begeleiden, te informeren en dichter bij God te brengen.

|