Organisatie

Organogram LCJ - november 2013

Het LCJ werkt vanuit haar beleidsplan. Onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur wordt het beleid vormgegeven. Op de uitvoering ervan wordt toezicht gehouden door de Raad van Toezicht. Dit toezicht beperkt zich met name tot de hoofdlijnen van het beleid, de visievorming en identiteit. Jaarlijks wordt er aan de raad kwalitatief, kwantitatief en financieel gerapporteerd.

De praktische uitvoering van het beleid is in handen van de directeur. Samen met de office manager vormt hij het managementteam en geven zij leiding aan het team. Het team bestaat uit 10 personen, die samen 6,6 fte vervullen. Zij zijn de professionals in het werkveld en zijn nodig zijn voor een zorgvuldige uitvoering van het vastgestelde beleid. Elk teamlid heeft zijn of haar eigen taken en verantwoordelijkheden. Het team wordt bijgestaan door zo'n 250 vrijwilligers die, verspreid over de diverse commissies, werk voor 10 fte verzetten. Het LCJ houdt momenteel kantoor bij de teamleden thuis. Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de functie, opleiding en relevante werkervaring van de werknemers. Het LCJ heeft eigen arbeidsvoorwaarden opgesteld in lijn van de CAO sector welzijn.

Heeft u vragen over het werk van de organisatie? Bel of mail gerust met een van de teamleden. Neem voor (algemene) vragen over het LCJ als geheel contact op met de office manager en benader voor specifieke vragen over bijvoorbeeld de website, zondagsschool of handreiking rechtstreeks het verantwoordelijke teamlid.

|