Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de organisatie. Ook worden de doelstelling en de grondslag van de stichting bewaakt.

De RvT staat de Raad van Bestuur met raad terzijde en adviseert, stimuleert en ondersteunt de Raad van Bestuur bij maatschappelijke, kerkelijke en bestuurlijke netwerkvorming.

Bij de vervulling van zijn taak richt de RvT zich naar het belang van de stichting en de organisatie. De RvT ziet er in het bijzonder op toe dat het benoemings- en personeelsbeleid, de Bijbelstudiematerialen, de dienstverlening en alle overige activiteiten worden vormgegeven, ingericht en verzorgd overeenkomstig de in de statuten genoemde grondslag.

Samenstelling:

 • Ds. P.D.J. Buijs  (voorzitter)
  Predikant CGK Nunspeet
 • Vacature (tweede voorzitter)
 • Drs. C. (Casper) van der Zwan (Penningmeester)
  Accountant-vennoot Confianza Register-accountants en belastingadviseurs BV
 • Mw. E.L. (Eline) Baars - de Geus (lid)
  Manager Verpleegkunde Opleiding Hoornbeeck
 • Dhr. A. (Alex) de Bruijn (lid)
  Eigenaar organisatieadviesbureau Principium, Associé Driestar educatief en kerndocent bij Penta Nova.

Secretariaat
Mw. T.H. (Thea) Kool

Contact:
rvt@lcj.nl

|