Cursusaanbod

kinderen1

'... deze kinderen, als zij tot hun verstand gekomen zijn... naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen (en te helpen) onderwijzen'
Doopformulier


Hoe doe je dit concreet: 'onderwijzen'? Hoe begin je met een vertelling op de zondagsschool? Hoe geef je de boodschap van zonde en genade door op de -16 jeugdvereniging? En hoe betrek je ook die jongeren die dreigen af te haken bij de +16 vereniging? Hoe ga je in op vragen over seksualiteit?

Om leidinggevenden toe te rusten en over deze vragen in gesprek te gaan, heeft het LCJ verschillende cursussen ontwikkeld:
• Cursus 'aanpakker' (voor -16 leidinggevenden)
• Cursus 'omgaan met moeilijk gedrag' (voor alle leidinggevenden)
• Cursus 'vertellen' (voor leidinggevenden zondagsschool en -12 clubs)

Ook voor ambtsdragers en ouders kunnen we een cursus of (gemeente)avond op maat verzorgen. Te denken valt aan een toerusting over 'klik met jongeren' of 'opvoeden met je hart'. Mocht u behoefte hebben aan toerusting over een ander onderwerp, dan is dit ook (vaak) mogelijk. Neem hiervoor contact op met Willem Kok. Kijk ook eens bij 'Lezingen en workshops' om te zien wat we daarin kunnen betekenen.

|