Handreiking +16

Zendingsreizen, Psalmen, Seksualiteit... Zomaar enkele titels van onze Handreiking boekjes, bestaande uit verschillende schetsen, voor jongeren van 16 jaar en ouder. Handreiking +16 is de naam van de methode die het LCJ uitgeeft voor de jeugdverenigingen. Het doel van deze methode is dat jongeren op de jeugdclub met elkaar en met de leiding in gesprek gaan vanuit Gods Woord. De uitgaven bieden een gedegen Bijbelstudie en leggen van daaruit de link naar het leven van jongeren in 2011. Dit gebeurt door middel van allerlei verwerkingen, vragen en opdrachten (volgens het principe van hoofd, hart en handen).

Handreiking +16 bestaat uit verschillende soorten uitgaven:
Bijbelstudies: uitgaven waarin in zeven schetsen een bepaalde persoon, Bijbelboek, etc. besproken wordt. Een voorbeeld van zo'n uitgave is 'Psalmen'.
Kernwoorden: uitgaven met elk drie Bijbelse kernwoorden die we in het hedendaags taalgebruik niet (zoveel) meer tegenkomen of die een heel andere betekenis hebben gekregen. Een voorbeeld van zo'n uitgave is Matigheid, Zachtmoedigheid, Vrede. (Apart toegevoegd aan deze serie is een uitgave met drie schetsen over Doop-Belijdenis-Heilig Avondmaal.)
Actueel: een uitgave voor één of twee avonden over een ethisch of maatschappelijk thema, bijvoorbeeld 'Gebedsgenezing' of 'Seksualiteit'.

Bij elk Handreikingboekje dat bestemd is voor de jongeren zelf, is een digitaal leidingdeel te downloaden via de pagina leidingdelen. Voor elke schets staat hierin uitgebreide achtergrondinformatie, literatuurtips, antwoorden op de vragen, etc. Op zoek naar een originele verwerking? Ook daar hebben we aan gedacht! De verwerkingsvormen waarnaar wordt verwezen in de leidingdelen, zijn te vinden op de pagina verwerkingsvormen.

Kijk in de webshop voor het volledige aanbod van Handreiking +16!

|