Leidingdelen Handreiking +16

Hier vind je alle downloads met betrekking tot Handreiking +16: de leidingdelen, tips en achtergronden, maar ook de uitleg over 'hoofd - hart - handen' en een 'opzet verenigingsavond'. Veel zegen toegewenst op het gebruik van Handreiking!

Bijbelstudies
Jezus in gesprek met...
 
1 Petrus - Een rondzendbrief: Alle schetsen (totaalbestand) - Introductie en achtergrondschets 1 - schets 2 - schets 3 - schets 4 - schets 5 - schets 6 - schets 7
Jeremia: Alle schetsen (totaalbestand) - Introductie en achtergrondschets 1 - schets 2 - schets 3 - schets 4 - schets 5 - schets 6 - schets 7
Elia: schets 1 - schets 2 - schets 3 - schets 4 - schets 5 -
schets 6 - schets 7
Esther: schets 1 - schets 2 - schets 3 - schets 4 - schets 5 -
schets 6 - schets 7
Galaten: schets 1 - schets 2 - schets 3 - schets 4 - schets 5 -
schets 6 - schets 7
Jozua: schets 1 - schets 2 - schets 3 - schets 4 - schets 5 -
schets 6 - schets 7 
Psalmen: schets 1 - schets 2 - schets 3 - schets 4 - schets 5 -
schets 6 - schets 7
Spreuken: schets 1 - schets 2 - schets 3 - schets 4 - schets 5 -
schets 6 - schets 7
Titus: schets 1 - schets 2 - schets 3 - schets 4 - schets 5 -
schets 6 - schets 7
Zendingsreizen: schets 1 - schets 2 - schets 3 - schets 4 -
schets 5 - schets 6 - schets 7
Zeven gemeenten: schets 1 - schets 2 - schets 3 - schets 4 -
schets 5 - schets 6 - schets 7
Bijbelstudie nieuwe stijl
De volhouder wint - Hebreeën 11


Leidingdeel HSV
Leidingdeel SV

Presentatie HSV
Presentatie SV

Kernwoorden
Matigheid - Zachtmoedigheid - Vrede
Geloof - Hoop - Belofte
Beproeving - Volharding - Heerlijkheid

Actueel en actie
Actueel
Asielzoekers
Seksualiteit

Gebedsgenezing
Goed geld
Vervolging en overwinning
Jij en de overheid
Orgaandonatie
Israël - achtergrond
Israël - verwerking
Sport - achtergrond
Trouwen of samenwonen
Redelijk gelovig
Moderne slavernij
Vriendschap

Actie
Voetstappen van Koning Jezus: schets
Vrijheid: schets / leidingdeel

Themaschetsen en -materialen
Leidingdelen themaschetsen  
Heilsfeiten - schets 1 (Kerst)
Heilsfeiten - schets 2 (Goede Vrijdag)
Heilsfeiten - schets 3 (Pasen)
Heilsfeiten - schets 4 (Hemelvaart)
Heilsfeiten - schets 5 (Pinksteren)
Heilsfeiten - schets 6 (Advent)
Heilsfeiten - schets 7 (Wederkomst)
|