Handreiking -12

‘Volgende week heb ik de leiding bij de -12 club. Ik wil de avond beginnen met een pakkend voorbeeld, zodat ik gelijk de aandacht heb én we goed in het onderwerp zitten. Na de vertelling wil ik op dat voorbeeld terugkomen. Tja, een pakkend voorbeeld bedenken is zo makkelijk nog niet. Gelukkig heb ik Handreiking -12...'

Handreiking -12 is ontwikkeld voor kinderen van acht tot twaalf jaar, de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool. De Handreiking is telkens gebaseerd op een thema, waarin zes schetsen een plaats hebben. Voor de kinderen is er een werkboekje waarin per schets een Bijbelstudie en een verwerking is opgenomen. Daarnaast is er voor leidinggevenden per schets extra informatie: 

      Voorbereiding
Een uitgebreide exegese van het gedeelte uit de Bijbel, met een Bijbelstudie.

Vertelschets
Hierin is de vertelling puntsgewijs uitgewerkt; daarnaast bevat de vertelschets praktische handvatten: psalmen en liederen die passen bij het thema, gebedspunten en leestips om je eventueel verder te verdiepen in het onderwerp.

Verwerkingen
Hierin staan suggesties voor creatieve verwerkingen van het onderwerp van de schets.

  Naast deze programma's zijn er themaschetsen voor de -12 clubs. Bij de landelijke actie verschijnt ook steeds een schets. Op dit moment hebben we de schetsen:

  • Broodnodig (actueel over Biddag)
  • Gevangen
  • China voor Christus - zending/evangelisatie
  • Leven in beeld - leven, een wonder

  Via de webshop is voor alle thema's van Handreiking -12 een werkboekje voor de kinderen te bestellen, zodat ze goed mee kunnen doen. Bij 'leidingdelen' kun je voor elke uitgave de voorbereidingen, vertelschetsen en verwerkingen downloaden. De verwerkingsvormen waarnaar wordt verwezen in de werkboekjes en leidingdelen zijn te vinden op de pagina verwerkingsvormen.

   

  |