Materiaal voor de vieringen

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren

Wilt u als zondagsschool ook stil staan bij de andere heilfeiten als Pasen, Hemelvaart en Pinksteren? Maar u twijfelt of u wel voldoende tijd hebt om het geheel voor te bereiden? Hieronder bieden we enkele programma's, verhalen, materialen en ideeën aan. 

TitelVieringSoort
Van Goede Vrijdag naar Pasen

Pasen voor Maria Magdalena
Geen twijfel mogelijk!
Van afzien naar weerzien
Onthoud Zijn Woord, want Hij houdt Woord!
De HEERE is waarlijk opgestaan!
Pasen: een ooggetuigenverslag
Als 't zonlicht niet meer straalt!
Jezus leeft in eeuwigheid!
Zegt het allen dat Hij leeft!
Bouwplaat 'de steen weggerold' (+ kleurplaten)
Daar kraait geen haan naar...
Een tekening voor de buurvrouw
Pinksterprogramma
Zendingsverhaal
Goede Vrijdag
Pasen
Pasen
Pasen
Pasen

Pasen
Pasen
Pasen
Pasen
Pasen
Pasen

Pasen
Pasen
Pinksteren
Pinksteren 
Programma

Programma
Programma
Programma
Programma

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Knutselmateriaal

Vrije vertelling
Vrije vertelling
Programma
Bijbelvertelling

Een groot deel van deze programma's en verhalen is met toestemming overgenomen van de Bond van Hervormde Zondagsscholen. Voor Pasen en Pinksteren zijn daar nog meer materialen te vinden.

Bijbelse Dagboeken
Nemen er kinderen afscheid van de zondagsschool? Je zoekt een passend afscheidsgeschenk? Naast een bijbeltje kan een dagboek een mooie aanvulling zijn. Dagboeken voor kinderen zijn te verkrijgen via de webshop.

|