Enquête Jeugdappel -16 2019

Beste leidinggevende,

Op zaterdag 13 april 2019 zijn we met een hele groep jongeren en leidinggevenden bij elkaar (geweest) om na te denken over het thema ‘Levend Water’. Fijn als je er was!

Aan het jeugdappel gaat heel wat voorbereidend werk vooraf. Om ook voor 2019 het jeugdappel weer voor te bereiden horen we graag jouw mening over de ochtend! We nemen de feedback mee bij de voorbereidingen! Wil je daarvoor onderstaande 11 vragen beantwoorden?

Mede namens de commissie Jeugdappel -16, heel hartelijk dank!

We hopen je graag op het Jeugdappel in 2020 weer te ontmoeten. Deze staat gepland op D.V. 4 april.

Jan Post
Jeugdwerkadviseur

Evaluatieformulier JA-16 2019

  • Vragen gemarkeerd met een * zijn verplicht om in te vullen
  • De enquête wordt anoniem verwerkt. Deze algemene gegevens worden alleen administratief gebruikt bij deze enquête!

|