Handreiking -16

Door het geloof, Petrus, Kleine profeten, Jij en jezelf, Biertje?!... Zomaar enkele titels van schetsen voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Deze schetsen maken deel uit van Handreiking -16, de naam van de methode die het LCJ uitgeeft voor de jeugdclubs. Het is een handreiking, dus geen compleet programma voor een clubavond. Het doel van deze methode is dat jongeren op de jeugdclub met elkaar en met de leiding in gesprek gaan vanuit Gods Woord. De uitgaven bieden een gedegen Bijbelstudie en leggen van daaruit de link naar het leven van tieners in 2011. Dit gebeurt door middel van allerlei verwerkingen, vragen en opdrachten (volgens het principe van hoofd, hart en handen).

Handreiking -16 bestaat uit verschillende soorten uitgaven:

  • Bijbelstudies: uitgaven waarin in vijf schetsen een bepaalde persoon, Bijbelboek, uitspraken van de Heere Jezus, gesprekken van de Heere Jezus, etc. besproken wordt. Een voorbeeld van zo'n uitgave is ‘Richteren'.
  • Bijbelse Woorden: uitgaven met elk vijf Bijbelse kernwoorden, voorzien van vragen, stellingen en uitleg bij het betreffende kernwoord. Een voorbeeld van zo'n uitgave is Bijbelse woorden 1 over de woorden Zonde, Bekering, Geloof, Liefde en Blijdschap. 
  • Jij en ...: een schets waarin één persoonlijk of maatschappelijk thema besproken wordt, zoals 'gebed', 'Bijbel' of 'verslaving'. 
  • Heilsfeiten: themaschetsen waarin een heilsfeit kort besproken wordt.
  • Actueel: schetsen voor één of twee avonden over een ethisch of maatschappelijk thema. Een voorbeeld van zo'n schets is 'Verliefd!'.

Bij elk Handreikingboekje dat bestemd is voor de jongeren zelf, is een digitaal leidingdeel te downloaden via de pagina leidingdelen. Voor elke schets staat hierin uitgebreide achtergrondinformatie, literatuurtips, antwoorden op de vragen, etc. Op zoek naar een originele verwerking? Ook daar hebben we aan gedacht! De verwerkingsvormen waarnaar wordt verwezen in de leidingdelen, zijn eveneens te vinden op de pagina verwerkingsvormen.

Kijk in de webshop voor het volledige aanbod van Handreiking -16!

|