Handreiking Zondagsschool

ZS-mappen-3D-op-een-rij

Het gedeelte dat zondag aan de beurt is, is lastig... Je leest eerst het Bijbelgedeelte door. Daarna pak je er een kinderbijbel bij en wat Bijbelverklaringen. Langzaam maar zeker wordt het gedeelte duidelijker. Maar dan ben je er nog niet: welke psalmen en liederen passen er bij dit gedeelte? Vragen genoeg bij de voorbereiding!

Handreiking Zondagsschool is speciaal voor jou als leidinggevende van de zondagsschool ontwikkeld, om je een handvat te bieden bij de voorbereiding van de vertellingen. Het is geen complete vertelling, maar nadrukkelijk een handreiking om je het Bijbelverhaal eigen te maken, zodat je het des te beter en levendiger kunt vertellen.

In de map vind je per les één blad met exegese en één blad vertelschets. Bij sommige lessen is ook een Bijbelleesles beschikbaar.

Tussen de kinderen, die de zondagsschool bezoeken, is een duidelijk niveauverschil. Daarom hebben we een indeling gemaakt in drie 'bouwen', parallel aan de indeling van de groepen op de basisschool:

  • Map A - voor groep 7 en 8; er is één map met materiaal voor twee jaar
  • Map B - voor groep 3 t/m 6; er zijn twee mappen, elk met materiaal voor twee jaar
  • Map C - voor groep 1 en 2; er is één map, met materiaal voor drie jaar

Elke map bevat materiaal voor meerdere jaren, om niet al snel weer hetzelfde verhaal te moeten vertellen; door deze verdeling kan in elke groep gerouleerd worden, zodat elk jaar een andere set vertellingen aan bod komt. Hiervoor geven we elk jaar het rooster uit met daarbij het roosterboekje voor de kinderen. We proberen ook goed aan te sluiten bij het niveau van de groep:

We proberen ook goed aan te sluiten bij het niveau van de groep. Lees hiervoor het Leerplan Handreiking-ZS.

Ben je enthousiast geworden? Bestel dan via de webshop! Je krijgt de materialen dan binnen enkele werkdagen thuisgestuurd. Via icbrandwijk@lcj.nl kun je ook voorbeeldmateriaal opvragen van Handreiking Zondagsschool

Mappen in beeld

|