Materiaal voor de vieringen

Kerst

'Het is koud. De wind giert om het huis. In de verte hoor je de wolven.' (...) 'En toen was het Kerst'. Tegen het eind van het jaar ga je op zoek naar een Kerstvertelling. Lastig, want je wilt geen saai verhaal vertellen dat altijd hetzelfde afloopt. Maar wat dan?

Omdat het vaak lastig is om een goed verhaal te vinden, geven we hier wat tips voor kerstverhalen. Daarnaast hebben we kerstprogramma's van diverse zondagsscholen in het land ontvangen. Deze zijn ongewijzigd op de site geplaatst, met vermelding van de naam van de zondagsschool. Namen van leiders en kinderen die een taak hebben, zijn wél verwijderd. Dit betekent dat het LCJ geen verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van de diverse kerstprogramma's. Elke zondagsschool is vrij om zelf te bepalen of een programma geschikt is voor de plaatselijke gemeente.

Enkele kerstprogramma's
01. De engel Boodschapt, God vervult
02. Ik ben het licht der wereld
03. De koning komt
04. Bewaar het in je hart
05. Bewaar het in je hart 2
06. Gewoon heel bijzonder
07. Jezus is geboren!
08. Immanuël
09. Met haast naar Bethlehem!
10. Licht in de nacht 1
11. Licht in de nacht 2
12. Licht in de nacht 3
13. De dromen van Jozef
14. Algemeen programma
15. De ster boven Bethlehem
16. Verwachting en vervulling
17. De Boodschap
18. Jezus Christus, Zaligmaker


19. Kerstdeclamatorium Immanuel
20. In Bethlehems stal lag Christus de Heere
21. Beloofd is beloofd
22. Gods belofte heerlijk vervuld
23. Looft de Heere
24. Op zoek in Bethlehem
25. Wat zoek jij?
26. Komt allen tezamen (PowerPoint)
27. Zijn wieg een kribbe
28. Wie is onze Koning?
29. En Zijn naam zal zijn...
30. Bekeert u
31. Heengaan in vrede

32. Gods belofte wordt heerlijk vervuld! | Bijlage met uitleg

Enkele kerstverhalen
01. De schuilplaats
02. Lars
03. De oude molen
04. Andrei
05. Een kerstavond om nooit te vergeten
06. De laatste - de eerste
07. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap
08. Ashra de asielzoeker
09. Jessica's eerste gebed
10. Kuno, de zoon van een vrije Fries
11. Toch Kerstfeest voor Omar
12. Sjors
13. Ga je mee op zoek?!
14. Geen plaats
15. Het kerstfeest van Teuni
16. Thirza's Kerstfeest
17. God bestaat!!
18. Geboren in een stal


19. Toch Kerstfeest voor Lorot
20. Peter, de geitenboer in de bergen
21. Oude Bas
22. Safan - licht in adventtijd 
23. Het volk dat in duisternis wandelt...
24. Aydin uit Turkije
25. Een spannend kerstverhaal in Zweden
26. Parachute springen
27. Punkie Dunkie
28. De Koning op zijn troon
29. Ik heb een machtig Heiland
30. Zanger aan de glazen zee
31. Toch nog een taak voor Henne-Meue
32. Ik droomde dat je vrij was

Zie ook de pagina van Pasen tot Pinksteren, voor materiaal om bij deze heilsfeiten stil te staan.

Voor meer materiaal etc. rond kerst verwijzen we jullie ook graag naar de website van de Bond van Hervormde Zondagsscholen.

|