Pasen in Nigeria

In onze gedachten gaan we terug naar 8 april 2012. Op deze eerste Paasdag, veranderde leven van Muplang, uit de staat Kano in Nigeria, totaal. "Ik was een paar dagen naar mijn man gegaan. Hij werkte in een ander dorp. We wilden graag samen Pasen vieren. Er was veel onrust in het dorp en ik was een beetje bang. Maar we vertrouwden erop dat God met ons zou zijn en besloten toch Pasen te vieren."

Ze had samen met haar man en vrienden wat gegeten. Daarna liepen ze samen pratend terug naar huis. "Mijn man en ik waren blij en dankten de Heere God dat Hij ons had samengebracht. Twee mannen op een motor kwamen op ons af. Opeens hoorde ik een knal en mijn man viel op de grond. Ik viel op mijn knieën naast hem en schreeuwde naar hem. Hij zei niets. Hij was al gestorven."

Vanaf deze Paasdag moet Muplang het alleen redden en haar dochtertje Hope in haar eentje opvoeden, zonder inkomen en wonend in een shariastaat. "Het leven is moeilijk. Ik kreeg eerst nog hulp van mijn schoonfamilie maar zij geven niet langer om mij en Hope. Ik heb financiële problemen omdat ik nu geen werk heb. Mijn enige kracht is het Woord van God. De Bijbel zegt dat de Here God een echtgenoot is voor de weduwe en een vader voor de wees."

Laten we ook in deze blijde tijd, waarin we het feit herdenken dat Christus de dood overwonnen heeft, stilstaan bij vervolgde christenen overal op deze wereld. Laten we hen opdragen in het gebed en tegelijkertijd de Heere danken voor de godsdienstvrijheid die wij nog mogen genieten!

Ben jij al bereid?

De Vervolgde Kerk lijkt soms zo 'ver-van-je-bed'. De outdoor-activiteiten en het Locked-Up programma, maar ook verhalen en foto's helpen ons om het veel dichterbij te brengen. Zo ook het volgende waargebeurde verhaal:

'Thomas.' Zijn vriend dempte zijn stem, zodat de bewaker hem niet kon horen. 'Ik wil je één gunst vragen. Ik moet weten of het waar is wat de anderen zeggen over de genade van God. Als je morgen op de brandstapel staat en de pijn is draaglijk, en je hebt nog steeds innerlijke vrede, steek dan je handen in de lucht - vlak voordat je sterft. Thomas, ik móet het weten.'

Thomas Hauker fluisterde tegen zijn vriend: 'Dat zal ik doen.'

De volgende ochtend werd Hauker vastgebonden aan de paal en werd het vuur aangestoken. Het vuur brandde heel lang, maar Hauker bewoog zich niet. Zijn huid was zwart verbrand en hij had geen vingers meer. Alle omstanders namen aan dat hij dood was. Maar tot ieders verbazing stak Hauker opeens zijn handen in de lucht. Hij hief ze op tot de levende God en klapte drie keer met grote vreugde. De mensen braken uit in gejubel en applaus. Haukers vriend had zijn antwoord.

Het komt uit het boek Jezus' Helden, geschreven door dc Talk en Voice of the Martyrs. Het boek staat vol met verhalen, getuigenissen, maar ook (Bijbelse) citaten, waardoor de Vervolgde Kerk in één klap geen 'ver-weg-verhaal' meer is, maar heel dichtbij komt. C.S Lewis zei eens: "Je weet pas echt of je iets werkelijk gelooft, als de juistheid of onjuistheid ervan een zaak van leven of dood voor je wordt." Ergens anders in het hierboven beschreven boek staat: "Veel vervolgde christenen hadden kunnen ontkomen, als ze hun geloof hadden verloochend. Het gaat er niet om of we worden vervolgd, maar of we bereid zijn ons leven af te leggen voor ons geloof in Jezus Christus.

Kijk, dan verandert het hele beeld opeens. Het is dan niet meer alleen de tegenstelling van de vervolgde christenen daar en de christenen in vrijheid levend hier. Maar dan gaat het dieper: Geloof je in de Heere Jezus en ben jij bereid om je leven af te leggen voor Jezus Christus?

En als LCJ stellen we je de vraag: sta jij al in Vuur en Vlam? In Vuur en Vlam voor de Heere? Maar ook in Vuur en Vlam voor de Vervolgde Kerk? Is dat allereerst te merken aan jouw gebed? En daarnaast: voeren jullie ook al actie? Op de website zijn er onder Actietips verschillende ideeën te vinden om een actie op te zetten. Daarnaast willen we als LCJ meedenken als er vragen rondom actievoeren zijn. Op de website is te zien dat de teller van de opbrengst nu op ruim €21.000 staat. Het zou mooi zijn als dat minstens verdrievoudigd zou worden. Samen in Vuur en Vlam voor de Vervolgde Kerk!

|