Aanvullend bericht namens de RvT

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Aanvullend bericht namens de RvT

De Raad van Toezicht van het LCJ heeft zaterdagmorgen met de medewerkers van de organisatie gesproken. Gedeeld is, dat er bij de directeur/bestuurder helaas sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag op het gebied van seksualiteit in communicatie met jongeren via social media.

Gezien de door het LCJ voorgestane waarden en normen ten aanzien van dit thema is hetgeen ter zake is geconstateerd voor de RvT volstrekt onacceptabel. De RvT bevestigt de opgelegde maatregel van schorsing en zal in alle zorgvuldigheid de procedure met betrekking tot het vervolg doorlopen.

Om het werk van het LCJ doorgang te kunnen laten vinden en continuïteit te waarborgen, heeft de RvT een interimbestuurder benoemd in de persoon van de heer B. Kalkman te Sliedrecht. Hij is al eerder bestuurlijk bij het werk van het LCJ betrokken geweest. Hij zal samen met de operationeel directeur, de heer W. Kok, zorgen voor de continuiteit van het werk van het LCJ en de samenwerkingsverbanden binnen de gereformeerde gezindte.

Contact

Wanneer jongeren behoefte hebben om contact te hebben met een van onze jeugdwerkadviseurs, is daar alle ruimte voor. Uiteraard kunnen jongeren met pastorale vragen hieromtrent ook terecht bij eigen predikant of andere ambtsdragers in de plaatselijke gemeenten. Mocht er aanleiding zijn om specifieke zaken te melden betreffende de reden van de schorsing, kan men zich melden bij de Raad van Toezicht of zich melden bij het meldpunt van onze kerken. 

|

Ander actueel nieuws