Abcvanhetgeloof.nl uitgebreid met negen nieuwe kernwoorden

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Abcvanhetgeloof.nl uitgebreid met negen nieuwe kernwoorden

De Roemeense prediker Richard Wurmbrand vertelde eens over een jongeman die een misdaad op zijn geweten had. Daarvoor had hij lange tijd in de gevangenis gezeten. Voordat hij naar huis ging, schreef hij zijn vader een brief waarin hij vroeg of zijn vader hem zijn misdaad vergeven wilde. Zijn vader gaf een merkwaardig antwoord.

Nieuwsgierig naar het antwoord? Het is te bekijken op www.abcvanhetgeloof.nl bij het kernwoord 'vergeving'. Vergeving is één van de negen nieuwe kernwoorden op www.abcvanhetgeloof.nl. Naast dit kernwoord is de website uitgebreid met de kernwoorden Drie-eenheid, heilig avondmaal, Gods Woord, gebed, meditatie, geen afgoden, heiligheid en genade.

Ook de kindervariant (-12) van ABC van het geloof, www.abcvoorkinderen.nl, is uitgebreid met negen nieuwe kernwoorden: roeping, bekering, wedergeboorte, zonde, ouders eren, barmhartigheid, niet stelen, eerbied voor Gods dag en verlossing. Abcvanhetgeloof.nl werd in het voorjaar van 2016 gelanceerd met negen kernwoorden en bestaat inmiddels uit 27 kernwoorden. In het najaar van 2016 werd de site aangevuld met 9 kernwoorden voor kinderen. De website heeft als doelstelling om in begrijpelijke en eigentijdse taal de diepe inhoud van het christelijke geloof en gereformeerde belijden aan jongeren en kinderen door te geven. Dit gebeurt onder andere door middel van aansprekende filmpjes, verdiepende tekst, Bijbelleesroosters met vragen en verwerkingen. Afhankelijk van fondsen wordt de site verder ontwikkeld en is het ook mogelijk (bijvoorbeeld voor een kerkelijke gemeente) om een nieuw kernwoord te ‘adopteren’. Op een later moment wordt hier meer over bekend gemaakt.

De website maakt geregeld positieve reacties los bij jongeren, ouders, catecheten, ambtsdragers, leidinggevenden en docenten. Zowel persoonlijk als in groepsverband (in het gezin, op catechisatie, jeugdvereniging en in de klas) wordt de website veelvuldig ingezet.

De nieuwe video’s kwamen tot stand met hulp van onder andere de Nederlandse Spoorwegen en oud-schaapherder Sjoerd Stellingwerf. Sprekers die deze keer meewerkten zijn Petronelle Baarda (psycholoog), Elline de Wilde (docent godsdienst) en dr. R. van Kooten (docent Vrije Universiteit). Op ABCvoorkinderen.nl worden diverse Bijbelse begrippen op het niveau van kinderen uitgelegd aan de hand van tekeningen, Bijbelteksten, een speciaal Bijbelrooster, psalmen en liederen en aansprekend beeld- en verwerkingsmateriaal.

Bekijk de nieuwe kernwoorden op www.abcvanhetgeloof.nl en www.abcvoorkinderen.nl!

|

Ander actueel nieuws